Реєструйтеся на сайті i oтримуйте нагороди!

WIX FILTERS ALWAYS WIN

Повернутися

Правила проведення акційної програми під гаслом „WIX FILTERS ALWAYS WIN” на ринку України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Організаторами Акційної програми під гаслом "WIX FILTERS ALWAYS WIN" (далі - Акційна програма) є:
a)  MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., з головним офісом в м Гостинь (Польща),  вул. Вроцлавська, 145, 63-800, зареєстроване в Реєстрі підприємців Державного Судового Реєстру в Познанському Районному Суді Познань - Нове Място і Вільда, IX Комерційний відділ під номером KRS 0000674026, NIP: 696-14-13-485,
b)  ТОВ "МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ УКРАЇНА" з головним офісом за адресою вул. Щаслива (раніше Правдиньска) 1а, 31000 м. Красилів, Хмельницька обл., Україна, код ЄДРПОУ 33727399
(разом далі - ОРГАНІЗАТОР).
2. Метою Акційної програми є встановлення довгострокових відносин з організаціями, які купують фільтри WIX Filters у певних дистриб'юторів Організатора.
3. Акційна програма поширюється на суб'єкти господарювання, зареєстровані на території України.
4. Акційна програма починається 01.03.2019 р., і буде тривати до тих пір, поки Організатор не скасує її, відправивши відповідного листа Учасникам по електронній пошті попередньо за три місяці до її закінчення. Для цілей маркетингової комунікації в цьому році до назви Акційної програми додається рік, наприклад, «WIX FILTERS ALWAYS WIN 2021», що надає характер оновлення при збереженні спадкоємності.
5. Учасником Акційної програми може бути юридична або фізична особа – приватний підприємець (далі - УЧАСНИК), що веде господарську діяльність, купуючи фільтри марки WIX Filters в постачальників з переліку, що знаходиться на сайті www.akciya.wix.ua (далі - ПОСТАЧАЛЬНИКИ).
6. У Акційній програмі не мають права брати участь безпосередні клієнти Організатора [Тобто суб'єкти, що купують фільтри марки WIX Filters у Організатора], а також фізичні та юридичні особи, що діють як дочірні та франчайзингові компанії під маркою безпосереднього клієнта Організатора, співробітники Організатора, особи, що діють від імені та за дорученням суб’єктів, які надають будь-які послуги стосовно нагород у Акційній програмі, інші особи, пов'язані з Акційною програмою „WIX FILTERS ALWAYS WIN 2021”, а також їх батьки, брати і сестри, подружжя та діти.
7. В межах Акційної програми будуть проводитися закупівельні акції, присвячені УЧАСНИКАМ, а також інші додаткові акційні заходи, детально визначені в окремих правилах, затвердження яких також потрібно окремо для участі в них. Акційна програма буде також використана для безпосереднього спілкування з УЧАСНИКАМИ, інформування про нові продукти в пропозиції, заходи з участю Організатора, а також інші дії, спрямовані на побудову іміджу марки WIX Filters.
8. Основним інструментом для проведення Акційної програми є веб-сайт www.akciya.wix.ua, за допомогою якого буде проводитися реєстрація УЧАСНИКІВ, інформування про закупівельні акції та інші акційні заходи, зазначені в пункті I.7. Правил, їх облік і розрахунки результатів.

II. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
1. Умовою участі в Акційній програмі є придбання фільтрів марки WIX Filters принаймні в одного ПОСТАЧАЛЬНИКА в період проведення Акційної програми, а також належна реєстрація УЧАСНИКА у Акційній програмі та зазначення, як мінімум, одного свого ПОСТАЧАЛЬНИКА  з числа суб'єктів, зазначених у списку, який наведено у пункті I.5 Правил.
2. Є два способи реєстрації УЧАСНИКІВ:
a) Суб'єкти, відомі Організатору, які отримали поштою або кур'єрською поштою, або електронною поштою запрошення взяти участь в Акційній програмі, входять на веб-сайт www.akciya.wix.ua, використовуючи вказані в запрошенні логін і пароль,
b) суб'єкти, які не отримали згаданого вище запрошення з логіном і паролем, реєструються на сайті www.akciya.wix.ua, заповнюючи реєстраційну форму за посиланням "У Вас немає облікового запису? Зареєструватися".
3. Належна реєстрація УЧАСНИКА на сайті www.akciya.wix.ua з дотриманням положень, викладених в пунктах. II.2.a. і II.2.b, яка полягає в тому, щоб:
a) доповнити і / або оновити контактні дані в особистому профілі УЧАСНИКА,
b) встановити пароль для доступу до облікового запису УЧАСНИКА,
c) вибрати ПОСТАЧАЛЬНИКА/ІВ, у яких УЧАСНИК купує фільтри WIX Filters,
d) висловити згоду Організатору на збір та обробку (в тому числі подальшу передачу) персональних даних, наданих в реєстраційній формі Акційної програми "WIX FILTERS ALWAYS WIN" в обсязі, необхідному для проведення Акційної програми та будь-яких додаткових рекламних заходів, вказаних в пункті I.7 даних Правил,
де передача Організатором персональних даних є можлива тільки тим третім особам, які залучені до реалізації Акційної програми і підпадають під дію RODO - Закона про захист персональних даних, або інших правових актів, чинних під час дії Акційної програми.
e) підтвердити, що особа, яка здійснює реєстрацію УЧАСНИКА, уповноважена взяти участь у Акційній програмі "WIX FILTERS ALWAYS WIN" від імені УЧАСНИКА та що не існує обмежень, які б унеможливлювали виконання цієї заявки та діяльності у цих межах від імені УЧАСНИКА,
f) підтвердити, що УЧАСНИК не буде рекомендувати своїм клієнтам фільтри марки WIX Filters з упереджених причин, наприклад, лише заради можливісті отримання винагород в межах Програми.
g) підтвердити ознайомлення та прийняття Правил Акційної програми "WIX FILTERS ALWAYS WIN" особою, яка надала заявку від власного імені та від імені УЧАСНИКА,
h) підтвердити реєстрацію, натиснувши на посилання активації, відправлене на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти.
4. Для того, щоб підтвердити заявку, на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти буде надіслане посилання активації. Натискання (клік) на посилання активації є остаточним підтвердженням участі у акційній програмі. Від цього моменту, увійшовши в свій профіль, використовуючи індивідуальний податковий номер (ІПН), або адресу електронної пошти, або отримані логін і встановлений пароль, УЧАСНИК може брати участь в Аакційній програмі та спостерігати за її ходом.
5. Заявки на участь у Акційній програмі можна подавати протягом усього терміну її проведення.
6. УЧАСНИК Акційної програми може у будь-який час відмовитися від участі в ній, відправивши для цього відповідний запит на видалення з реєстру УЧАСНИКІВ рекомендованим листом на адресу Організатора або електронною поштою на адресу akciya@wix.ua, вказавши у темі повідомлення слово "відмова".
7. У заявці на участь в Акційній програмі УЧАСНИК зобов'язаний вказати ПОСТАЧАЛЬНИКА/ІВ, у яких він купує фільтри марки WIX Filters. Додатково, під час проведення Акційної програми, УЧАСНИК може вказати у своєму профілі додаткових ПОСТАЧАЛЬНИКІВ або видалити їх, причому видалення ПОСТАЧАЛЬНИКА/ІВ одночасно призводить анулювання раніше  зарахованих даних в межах діючих закупівельних акцій чи інших рекламних заходів, зазначених у пункті I.7. даних Правил, які стосуються видаленого ПОСТАЧАЛЬНИКА/ІВ.

III. НАГОРОДИ
1. Умови отримання призів в межах  діючих закупівельних акцій чи інших рекламних заходів, зазначених у пункті I.7. даних Правил, детально визначені в окремих Правилах.

IV. ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ РЕКЛАМАЦІЙ
1. Можливі застереження (звернення) стосовно Акційної програми можна пред'являти протягом усього терміну її проведення на адресу ОРГАНІЗАТОРА: MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., з головним офісом в м Гостинь (Польща), вул. Вроцлавська, 145, 63-800, або електронною поштою на адресу akciya@wix.ua, за винятком застережень, які стосуються діючих закупівельних акцій чи інших рекламних заходів, зазначених у пункті I.7. даних Правил, та для яких умови детально визначені в окремих Правилах.
2. Застереження розглядає призначена Організатором Комісія, згадана у пункті V Правил.
3. Розгляду підлягають застереження, які подані тільки у письмовому вигляді або електронною поштою на вказану вище адресу.
4. Час розгляду застережень триває до 14 днів від дати отримання та завершується повідомленням УЧАСНИКА про результати їх розгляду у вигляді інформації, розміщеної на особистому профілі УЧАСНИКА та/або повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, вказану в особистому профілі УЧАСНИКА.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНИМ ПРОВЕДЕННЯМ АКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
1. Контроль за правильністю проведення Акційної програми та подальших акцій буде здійснювати Комісія із трьох осіб, призначена Керівництвом компанії MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Участь у Акційній програмі „WIX FILTERS ALWAYS WIN”вимагає вираження згоди її УЧАСНИКА з умовами, вказаними у цих Правилах.
2. Підтверджуючи участь в Акційній програмі, УЧАСНИК (якщо це фізична особа, а якщо ні, то представник УЧАСНИКА) висловлює згоду на збір і обробку (в тому числі подальшу передачу) ОРГАНІЗАТОРОМ персональних даних, наданих в реєстраційній формі Акційної програми "WIX FILTERS ALWAYS WIN", в обсязі, необхідному для здійснення Акційної програми, а також для будь-яких додаткових рекламних заходів, згаданих в пункті I.7. цих Правил.
Передача ОРГАНІЗАТОРОМ персональних даних допускається тільки тим третім особам, які беруть участь в реалізації Акційної програми, відповідно до правил, викладених в RODO - Законі про захист персональних даних або в будь-яких інших правових актах, чинних під час дії Акційної програми.
УЧАСНИК також погоджується отримувати інформацію, яка стосується проведення Акційної програми та рекламних заходів, що здійснюються в її межах, та які зазначено в пункті I.7. цих Правил, за допомогою електронного зв'язку, зокрема, СМС-повідомлень, в тому числі про кількість накопиченних балів – що відправляється ОРГАНІЗАТОРОМ або організацією, якій ОРГАНІЗАТОР доручить вищезгадані дії.
Крім того, УЧАСНИК може погодитися отримувати комерційну інформацію за допомогою електронного зв'язку, зокрема, СМС-повідомлень надісланих ОРГАНІЗАТОРОМ або особою, якій ОРГАНІЗАТОР доручить виконання вищезгаданої діяльності.
Згода на обробку персональних даних в межах Акційної програми та / або отримання інформації про додаткові акції та рекламні заходи, що здійснюються в її межах, як зазначені в пункті I.7. цих Правил, що використовують електронні засоби зв'язку, може бути відкликана у будь-який час, але це рівносильно відмові УЧАСНИКА від участі у Акційній програмі „WIX FILTERS ALWAYS WIN”.
3. Адміністратором персональних даних осіб, яки приймають участь Акційній програмі та інших додаткових рекламних заходів, згаданих у пункті I.7. цих Правил, є Організатор. Мета збору й обробки даних - проведення Акційної програми під гаслом " WIX FILTERS ALWAYS WIN " та інших додаткових рекламних заходів, згаданих у пункті I.7. цих Правил. Кожен УЧАСНИК має право перевіряти свої персональні дані, а також виправляти або доповнювати їх, або вимагати їхнього видалення. Надання персональних даних УЧАСНИКОМ є добровільним,  однак, це потрібно для участі в Акційній програмі
4. Правила Акційної програми „WIX FILTERS ALWAYS WIN” знаходиться в офісі Організатора, а також розміщені на веб-сайті www.akciya.wix.ua в розділі «ПРАВИЛА».
5. У питаннях, не обумовлених цими Правилами, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу та інших відповідних положень польського законодавства.
6. Організатор залишає за собою право проводити додаткові рекламні заходи в межах і в період проведення цієї Акційної програми, призначені для УЧАСНИКІВ, про що він повідомляє УЧАСНИКІВ на сторінці www.akciya.wix.ua або за допомогою електронної пошти.
7. Організатор залишає за собою право вносити зміни в зміст Правил Акційної програми у період її проведення, які, разом з тим не будуть порушувати прав, набутих УЧАСНИКАМИ. Про зміни Організатор повідомляє УЧАСНИКІВ завчасно у семиденний термін надсилаючи повідомлення на електронну адресу, вказану в профілі УЧАСНИКА. Крім того, будь-які зміни до Правил будуть зазначені на сайті www.akciya.wix.ua в розділі «ПРАВИЛА».
8. Умови проведення Акційної програми регулюються виключно цими Правилами. Всі рекламні матеріали мають виключно інформаційний характер.

Повернутися

Ви ще не маєте облікового запису?

Реєстрація займає декілька хвилин!
VIDEO
+